Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn

Mossel- en oesterhabitats

Mossel- en oesterhabitats

In deze dataset vindt u het areaal mossel- en oesterbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee. Van elke gebied is bekend of het een oesterbed, een mosselbed of een gezamenlijk bed is van oesters en mosselen.
Volledige beschrijving
Mosselzaad invanginstallaties

Mosselzaad invanginstallaties

In de dataset Mosselzaad invanginstallaties vindt u de gebieden en de percelen, in eigendom van het Rijk, waarop mosselzaad invanginstallaties zijn toegestaan.
Volledige beschrijving
Schelpdierpercelen

Schelpdierpercelen

In de dataset Schelpdierpercelen ziet u percelen in eigendom van het Rijk, in de kustwateren en het Grevelingenmeer, waar huurders mosselen dan wel oesters mogen kweken en oogsten voor consumptie.
Volledige beschrijving