Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Dienst van Het Kadaster en Openbare Registers

Adressen (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)

Adressen (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)

In deze dataset vindt u adressen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De dataset is landsdekkend. 
Volledige beschrijving
Bestuurlijke grenzen

Bestuurlijke grenzen

In deze dataset vindt u de administratieve grenzen afkomstig uit de Basisregistratie Kadaster (BRK). De volgende bestuurlijke grenzen zijn beschikbaar: gemeentegrenzen, provinciegrenzen en de landsgrens.
Volledige beschrijving
Bodemgebruik  (Top10NL)

Bodemgebruik (Top10NL)

In deze dataset vindt u informatie over het bodemgebruik in Nederland zoals dit in het bestand TOP10NL is vastgelegd.
Volledige beschrijving
Gebouwen (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)

Gebouwen (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)

In dit bestand vindt u de contouren van de gebouwen, lig- en standplaatsen in Nederland.
Volledige beschrijving
Gebouwen (Top10NL)

Gebouwen (Top10NL)

In deze dataset vindt u gegevens over typen gebouwen, zoals station, religieus gebouw, molen etc. Deze gegevens zijn afkomstig uit het topografisch bestand Top10NL.
Volledige beschrijving
Geografische namen (TOP10NL uit Basisregistratie Topografie)

Geografische namen (TOP10NL uit Basisregistratie Topografie)

In deze dataset vindt u onder meer de namen van gebieden, regio's, plaatsen, steden of nederzettingen, en elk geografische of topografische object dat van publieke of historische waarde is. U kunt deze dataset gebruiken op schaalniveaus tussen 1:5.000 en 1:25.000. 
Volledige beschrijving
Kadastrale percelen (Basisregistratie Kadaster)

Kadastrale percelen (Basisregistratie Kadaster)

In deze dataset vindt u een overzicht van de ligging van kadastrale percelen in Nederland.  
Volledige beschrijving
Kustlijn, Hoog en Laagwater gebied (Top10NL)

Kustlijn, Hoog en Laagwater gebied (Top10NL)

In dit bestand vindt u de fysieke kenmerken van zee- en zoutwatergebieden, met een onderverdeling in regio's en sub-regio's met gelijke kenmerken.
Volledige beschrijving
Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen

In de dataset ruimtelijke plannen vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk en die vallen onder de Wet ruimtelijke ordening. 
Volledige beschrijving
Vervoersnetwerken (Top10NL)

Vervoersnetwerken (Top10NL)

In deze dataset vindt u gegevens over vervoersnetwerken als wegen, spoorwegen, waterwegen en kabelbanen.
Volledige beschrijving
Waterdelen (Top10NL)

Waterdelen (Top10NL)

In deze dataset vindt u benamingen en typeringen van waterdelen, afkomstig uit het TOP10NL bestand.
Volledige beschrijving