Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Wet Ammoniak en Veehouderij gebieden (WAV-gebieden)

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

inspire@gbo-provincies.nl

Externe links

In deze dataset vindt u de grenzen van de Wet Ammoniak en Veehouderij gebieden (WAV-gebieden). In deze gebieden gelden beperkingen ten aanzien van ammoniak uitstoot van veehouderij.

Binnen de Ecologische Hoofdstructuur kunnen provincies gebieden aanwijzen die beschermd moeten worden tegen ammoniak van de veehouderij.

WAV-gebieden zijn zeer kwetsbare gebieden volgens de Wet Ammoniak en Veehouderij. Dit zijn voor verzuring gevoelige gebieden, of delen daarvan, die zijn gelegen binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Om de verzuring in deze gebieden tegen te gaan gelden beperkingen voor ammoniakemissies in deze gebieden en in een bufferzone van 250 meter rondom de WAV-gebieden.

Een goed voorbeeld geven we graag

Heeft u deze dataset ook gebruikt? Laat het ons weten!
Lagere kosten door beschikbaarheid gegevens

Lagere kosten door beschikbaarheid gegevens

Het Planbureau voor de Leefomgeving rapporteert jaarlijks over de staat van de leefomgeving. Het Compendium is een belangrijke basis voor beleid en wordt eenvoudiger ontwikkeld door de beschikbaarheid van INSPIRE gegevens.

http://www.geonovum.nl/wegwijzer/inspiratie/lagere-kosten-door-beschikbaarheid-gegevens