Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

UNESCO cultureel werelderfgoed

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

info@cultureelerfgoed.nl

Externe links

In deze dataset vindt u de begrenzingen van het cultureel erfgoed in Nederland dat vanwege haar uitzonderlijke universele waarde op de UNESCO Werelderfgoedlijst is geplaatst. Het gaat om cultureel erfgoed dat mondiaal gezien onvervangbaar en uitzonderlijk is.

Nederlandse natuurlijk erfgoed dat op de Werelderfgoedlijst is geplaatst, is niet in deze dataset opgenomen. Die informatie wordt beheerd door het ministerie van Economische Zaken. Het Werelderfgoed comité van UNESCO beslist over plaatsing van erfgoed op de Werelderfgoedlijst.

Een combinatie van deze dataset met beschermde monumenten of beschermde gebieden ligt voor de hand. Ook het combineren met informatie over ruimtelijke ordening, recreatie, natuur en milieu kan waardevolle informatie opleveren.