Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Provinciale monumenten

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

inspire@gbo-provincies.nl

Externe links

In deze dataset vindt u de provinciale monumenten van de provincies Noord-Holland en Drenthe. De dataset bevat informatie over de locatie en begrenzingen van de monumenten.

Enkele provincies kennen naast rijks- en gemeentelijke monumenten ook provinciale monumenten. De panden, maar ook dijken, grenspalen en gemeenteoverschrijdende objecten zijn opgenomen op een provinciale monumentenlijst. De lijst is samengesteld door de Provinciale Staten van de provincie en heeft twee verschillende functies:

  • Panden kunnen zo vanuit de provincie beschermd worden.
  • De lijst dient als basis voor subsidie toezeggingen.

Er zijn in Nederland verschillende soorten monumenten: rijksmonumenten, beschermde stadsgezichten en dorpsgezichten, gemeentelijke monumenten en in sommige provincies dus ook provinciale monumenten. Om een uitgebreid beeld te krijgen van de Nederlandse monumenten (op een specifieke plaats) in Nederland combineert u verschillende datasets met monumenten.