Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Provinciale ecologische hoofdstructuur (EHS)

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

inspire@gbo-provincies.nl

Externe links

In deze dataset vindt u de begrenzingen van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in Nederland. Dit zijn gebieden waar de natuur voorrang heeft.

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een netwerk van bestaande en aan te leggen natuurgebieden. De provincies zijn verantwoordelijk voor dit netwerk dat aan planten en dieren de mogelijkheid biedt om zich tussen gebieden te verplaatsen. Een koppeling van deze dataset met de datasets uit het INSPIRE thema Verspreiding van soorten is een logische.

In Nederland vallen de wetlandgebieden onder het Natuurnetwerk Nederland (ook wel Ecologische Hoofdstructuur (EHS)). Dit is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden.
In het Natuurnetwerk Nederland liggen: 

  • bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken; 
  • gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt;
  • landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer;
  • ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en de Waddenzee;
  • alle Natura 2000-gebieden.

Een goed voorbeeld geven we graag

Heeft u deze dataset ook gebruikt? Laat het ons weten!
Lagere kosten door beschikbaarheid gegevens

Lagere kosten door beschikbaarheid gegevens

Het Planbureau voor de Leefomgeving rapporteert jaarlijks over de staat van de leefomgeving. Het Compendium is een belangrijke basis voor beleid en wordt eenvoudiger ontwikkeld door de beschikbaarheid van INSPIRE gegevens.

http://www.geonovum.nl/wegwijzer/inspiratie/lagere-kosten-door-beschikbaarheid-gegevens