Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Beschermde stads- en dorpsgezichten

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

info@cultureelerfgoed.nl

Externe links

In deze dataset vindt u de beschermde stads- en dorpsgezichten op grond van de Monumentenwet.

Nederland kent een aantal beschermde stads- en dorpsgezichten op grond van de Monumentenwet. Dit zijn veelal historische delen van steden en dorpen met bijzondere cultuurhistorische waarde. Doel van deze status is om de karakteristieke, ruimtelijke kwaliteit van een plek te behouden of te versterken, door ontwikkelingen die passen in de karakteristieke, ruimtelijke kwaliteit van het gebied te stimuleren.

De dataset toont alleen de formeel beschermde gebieden. Gebieden waarvoor een procedure is gestart zijn niet opgenomen. De kwaliteit van de ligging en begrenzing van de gebieden is wisselend en moet met dien verstande gebruikt worden.

Er zijn in Nederland verschillende soorten monumenten: rijksmonumenten, beschermde stadsgezichten en dorpsgezichten, gemeentelijke monumenten en in sommige provincies ook provinciale monumenten.

Het combineren van deze dataset met andere datasets met monumenten ligt dan ook voor de hand. Ook het combineren met informatie over ruimtelijke ordening, recreatie, natuur en milieu kan waardevolle informatie opleveren.