Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Archeologische monumenten

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

info@cultureelerfgoed.nl

Externe links

In deze dataset vindt u gegevens over archeologisch waardevolle terreinen. Een deel van deze terreinen is door het Rijk beschermd. Deze gebieden zijn beschermd vanwege hun zeer hoge archeologische waarde, gevormd door archeologische informatie die in de bodem bewaard is gebleven.

 

Voor deze beschermde archeologische gebieden gelden specifieke restricties en regels. Gemeenten en provincies gebruiken de dataset als bron bij het opstellen van ruimtelijke plannen. Een combinatie met andere beschermde monumenten of beschermde gebieden ligt voor de hand. Ook het combineren met informatie over ruimtelijke ordening, recreatie, natuur en milieu kan waardevolle informatie opleveren.