Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Aardkundige waarden

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

inspire@gbo-provincies.nl

Externe links

In deze dataset vindt u gegevens over onderdelen van het landschap die iets vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van het gebied.

Deze dataset geeft de grenzen van de gebieden weer met aardkundige waarden. Deze dataset is de geharmoniseerde dataset van de gezamenlijke provincies.

Aardkundige waarden zijn die onderdelen van het landschap die iets vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van het gebied. Dit op basis van geologie, geomorfologie, hydrologie of bodemkunde. Het gaat daarbij niet alleen om het behoud en de beleefbaarheid van historische verschijnselen. Er wordt ook betekenis gehecht aan actuele processen, die aardkundige waarden opleveren.

Provincies nemen aardkundige waarden op in het landschaps- en bodembeschermingsbeleid.

Een goed voorbeeld geven we graag

Heeft u deze dataset ook gebruikt? Laat het ons weten!
Lagere kosten door beschikbaarheid gegevens

Lagere kosten door beschikbaarheid gegevens

Het Planbureau voor de Leefomgeving rapporteert jaarlijks over de staat van de leefomgeving. Het Compendium is een belangrijke basis voor beleid en wordt eenvoudiger ontwikkeld door de beschikbaarheid van INSPIRE gegevens.

http://www.geonovum.nl/wegwijzer/inspiratie/lagere-kosten-door-beschikbaarheid-gegevens