Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Adressen (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

kcc@kadaster.nl

Externe links

In deze dataset vindt u adressen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De dataset is landsdekkend. 

Deze dataset bevat de straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats van objecten.  De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met daarin gegevens van hoogwaardige kwaliteit, die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Zowel de adresgegevens als gebouwgegevens uit de BAG, vallen onder INSPIRE.

De volledige BAG dataset is te bekijken via de Landelijke Voorziening BAG. Meer informatie over de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, vindt u op de website van het Kadaster

Een goed voorbeeld geven we graag

Heeft u deze dataset ook gebruikt? Laat het ons weten!
Afstand als criterium in een grensregio?

Afstand als criterium in een grensregio?

Afstand wordt met enige regelmaat als beleidscriterium gehanteerd. Zo hanteren gemeenten een afstandscriterium voor coffeeshops ten opzichte van scholen. In Nederland is het vergelijken van deze gegevens niet heel eenvoudig. Nog moeilijker is dit voor grensgemeenten. INSPIRE kan hierbij helpen.

http://www.geonovum.nl/wegwijzer/inspiratie/afstand-als-criterium-een-grensregio
Inzicht in woongenot en voorzieningen

Inzicht in woongenot en voorzieningen

WoonZorgWelzijn Verkenner (WZWV) is een instrument dat de vraag naar en het aanbod van wonen, zorg en welzijn letterlijk in kaart brengt. De WZWV combineert gedetailleerde lokale gegevens over bijvoorbeeld woningvoorraad, voorzieningen aanbod, locaties en capaciteit met gegevens uit de gemeentelijke basisregistraties (BAG, GBA) en landelijk beschikbare achtergrond kaarten (wegennetwerken, buurt/wijkgrenzen e.d). INSPIRE draagt bij aan het gestandaardiseerd beschikbaar zijn van deze gegevens.

http://www.geonovum.nl/wegwijzer/inspiratie/inzicht-woongenot-en-voorzieningen