Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Waterschapsgrenzen

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

info@hetwaterschapshuis.nl

Externe links

Deze dataset toont de grenzen van alle waterschappen binnen Nederland. 

Deze dataset wordt gebruikt als referentiebestand. Een waterschapsgrens is de grens van het grondgebied onder het bestuur van een bepaald waterschap. De begrenzingen van waterschappen zijn niet zoals de andere bestuurlijke grenzen in de Basisregistratie Kadaster (BRK) vastgelegd.