Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

INSPIRE Datagids

De datagids faseert uit. Voor geodatasets, inclusief INSPIRE, kunt u vanaf 1 januari 2018 terecht in het nationaalgeoregister.nl en het Europese INSPIRE geo portaal

De INSPIRE-richtlijn verplicht de Europese lidstaten geo-informatie over 13 basisthema's en 21 thema's over de leefomgeving te beschrijven en via het web beschikbaar te stellen. Ook moeten de lidstaten datasets inhoudelijk op elkaar afstemmen. INSPIRE zorgt er zo voor dat geo-informatie van goede kwaliteit beschikbaar, vindbaar en bruikbaar is en dat de inhoud ervan - ook over de landsgrenzen heen - op elkaar is afgestemd.

Deze website wijst u de weg naar de Nederlandse datasets die conform de vereisten van INSPIRE beschikbaar zijn gesteld.

Populaire sets

Waterdiepten

Waterdiepten

In deze dataset vindt u de waterdiepten van het Nederlandse deel van de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer en Randmeren en de Zeeuwse en Zuidhollandse Wateren.
Volledige beschrijving
Fysisch geografische regio’s Nederland

Fysisch geografische regio’s Nederland

In deze dataset vindt u een indeling van Nederland naar fysisch geografische typeringen zoals heuvelland, hogere zandgronden, duinen en rivierengebied.
Volledige beschrijving
Overzicht alle datasets